2018 İSKDB TALİMATI TASLAK !

2018 Mahalli Karting Dayanıklılık Birinciliği Talimatı Taslak olarak tamamlandı .

15 Ocak 2018 tarihine kadar askıda kalacak. Talimat ile ilgili uyarı ve önerilerinizi bu tarihe kadar bildirmenizi rica ediyoruz. Göndermiş olduğunuz bilgilere istinaden kontrolleri yapılacak olup bu tarihte onay için federasyona gönderilecektir.

İlginiz için teşekkür eder keyifli başarılı bir sezon dileriz.

2018 MAHALLİ SPORTİF KARTİNG DAYANIKLILIK Birinciliği

Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birincilikleri:

Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Kurallarında ilan edildiği şekliyle Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği’ ne dahil yarışmalardan aldığı puanlarla kategorilerinde sezon sonunda en yüksek puana sahip takımlar/pilotlar;

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık

Genel Kategori Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık

Teşvik Kategori Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık

Kulüpler Kategori Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting

Pilotlar Kategori Birincisi”

ilan edilirler.

Organizatörler en az 3 takım/yarışmacı/sürücü/ pilot kaydı olması durumunda farklı alt kategoriler açabilirler. Açılan ek kategoriler organizatör kulüp tarafından Yarışma Ek Kuralları’ nda belirtilir.

1.1     Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Kuralları

TOSFED, Türkiye’de Ulusal ve Mahalli Sportif Karting Yarışmalarının yapılması için, Otomobil Sporları Yarışma Genel Kuralları madde 2 gereği, işbu kurallar ve bu kurallara ek olarak çıkacak düzenlemeler ile Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Yarışmalarının yapılmasına izin verir.

Bu Kurallar TOSFED Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, 01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

1.2     Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Talimatı ile ilgili değişiklikler ve kuralların uygulanması

Bu kurallar organizatörler tarafından aynen uygulanacaktır. Bu Kurallar üzerinde değişiklik, yorum veya açıklama sadece TOSFED tarafından yapılır.

Bu kuralların ve maddelerinin yorumu ile kuralların kapsamında bulunmayan konularda karar alma hak ve yetkisi, yarışmalar sırasında, Komiserler Kurulu’na aittir.

Yarışmanın akışı ile ilgili (örneğin parkur ve zamanlama gibi) değişiklikler Komiserler Kurulu’nun onayı ile resmi ilan yerlerine asılacak bültenlerle yapılır.

Bültenler ve yazılı yapılan ceza bildirme belgeleri tarih, saat, sayı içerecek olup imzalı olacaktır.

Bültenlerin ve yazılı yapılan ceza bildirme belgelerinin tüm yarışmacıların, takımların görebileceği şekilde ilan panosuna asılması zorunludur.

1.3     Sorumluluk

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile yarışa resmi izinleri veren makamlar, yarışma düzenleyen Organizatör Kulüpler ve organizasyon   lisansına sahip üçüncü kişiler; TOSFED otomobil sporları yarışma genel kuralları, bağlı ulusal branş yarışma kuralları ve diğer TOSFED düzenlemelerinde yer alan kurallar çerçevesinde organize edilen ve güvenlik tedbirinin  alınmış   olması   koşulu  ile  yarışmalardan önce, yarışmalar sırasında ve yarışmalardan sonra meydana gelebilecek herhangi bir kaza halinde gerek pilotlar, görevliler gerekse seyirciler yönünden, ölüm, yaralanma, zarar veya sakatlıklardan dolayı maddi ve manevi açıdan hiç bir şekilde sorumlu tutulamazlar.

Yarışmacı ve sürücüler yarışmaya kayıt yaptırmakla, bu kurallar ve ilgili diğer tüm kuralları okumuş, anlamış ve uygulayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

2        ORGANİZASYON

2.1     Giriş

Bu yönetmelik Organizatör Kulüp tarafından 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında organize edilecek olan Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği içeriği, katılım şartları, uygulaması, değerlendirmesi ve kuralları kapsamaktadır.

Yarışmacılar yarışma kuralları için sırasıyla yarışma ek kurallarına, Yarışma Genel Kuralları’na, Yarışma Ek  Düzenlemeleri’ne, Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Kuralları’na, Ulusal Karting Kuralları’na ve FIA uluslararası Spor yasası ilgili maddelerine başvuracaklardır.

Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği, 2018 takvimine dâhil en az 5 en çok 9 ayaktan oluşmaktadır. Ayaklar blok yarış olabileceği gibi istenirse iki veya daha fazla etaplara bölünebilir. Ayağın toplam kaç dakika olduğu, etap sayısı ve süreleri organizatörler tarafından Yarışma Ek Kuralları’nda açıklanır. Ancak ihraç veya yarıştan men cezası nedeniyle puan alınmamış yarışlar, bu hesaplamadan ayrı tutulur ve birincilik puanlarında hesaplanmayacak en kötü puan olarak kabul edilmez.

3        GENEL KURALLAR

Sorumluluk

Takımda yer alan yarışmacı ve sürücü/pilotların kurallar hakkında bilgi sahibi olmasından ve kurallara uymasından Yarışmacı/Takım Direktörü sorumludur.

3.1     Yarışma Tarifi ve Yeri

Organizatör Kulüp tarafından gerçekleştirilecek olan “Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği “ 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında, organizasyon tarafından belirlenecek ve duyurulacak tarihlerde, katılımcı takımlar/sürücüler/pilotlar arasında en az 5 en çok 9 ayak üzerinden, organizasyon tarafından daha sonra belirlenerek ve TOSFED onayı alındıktan sonra lisanslı pistlerde gerçekleştirilecektir.

Organizatör kulüp sezon için yayınlamış olduğu ayak sayısını yarış ek kurallarında belirterek birleştirilmiş yarışlar ile tamamlayabilir. Birleştirilmiş yarışlar aynı hafta sonunda peş peşe gelen tarihlerde yapılabileceği gibi son iki ayak birleştirilerek tek günde yapılabilir. Tek günde yarışlar iki  ayak birleştirilerek tek ayak olarak yapılır ise puan tablosuna alınan puanlar aynı değerde her ayak için ayrı ayrı yazılır.

Takım ve bireysel kategoriler kurallarına uygun olarak birlikte start alabilir, puanlaması ayrı ayrı yapılabilir. Her bir ayağın toplam kaç dakika olduğu, etap sayısı ve süreleri, yarış ve etaplarda yarış başına en az pilot sayısı, pilotlar kategorisinin tarifi ve hangi etaplarda start alacağı, ayaklarda birleştirme olup olmadığı Yarışma Ek Kurallar’ında açıklanacaktır Takımlar/pilotlar ilgili her etap sonunda ilgili etaptaki derecelerine göre genel klasman puanı alacaklardır.

Puanlama şekli ayrıca tarif edilmiştir.

Yarışmaların tarih ve yerleri Organizatör Kulüp tarafından birincilik başlangıcından en az 30 gün önce resmi internet sitesinden duyurulur. Her bir yarışın duyurusu 15 gün önce, TOSFED onaylı yarışma programı TOSFED’in onayından sonra organizatör internet sitesinden ve/veya takımlara gönderilecek olan e-postalarla duyurulur.

3.2     Yarışlara Katılabilir Karting araçları ve Yarışma Numaraları

 1. a) Katılım için takımların Organizatör Kulübün standartlarını belirlediği teknik şartnameye uygun karting araçlarından birine sahip olması veya böyle bir aracın takımın/pilotun kullanımına verilmiş olması şartı aranmaktadır.
 2. b) Yarışmacı takım adedi organizatör kulüp tarafından sınırlandırılabilir. Takımlar/pilotlar yayınlanan kayıt formundaki kurallara göre kayıt yaptırmak zorundadır. Kayıt formunda, formun Organizatör Kulübe ulaştığı veya teslim alındığı tarih ve saat esastır. Organizatör kulüp ilgili sezonda ilk kez kayıt yaptıracak takım ve/veya herhangi bir sürücünün/ pilotun kaydını isterse kabul etmeyebilir. Takım isminin ve/veya pilot listesinin değiştirilmesini isteyebilir.
 3. c) Her takım sezon başında birincilik boyunca kullanacağı yarışma numarasını belirler ve organizasyona bildirir. Bir önceki sezonda yarışıp sadece ilk beş dereceye takımlar derecelerine göre bu sezon ilk 5 numarayı (1-5 arası) kullanabilirler.Yarışma numaraları sezon içinde değiştirilemez.

Yarışma kapı numaraları;

Takımlar                                                     :             Kategori  A             6-99 arası   ,  Kategori B       106-199 arası

Bireysel katılacak sürücü/pilot için       :            206-299 arası

olacak şekilde kapı numarası alır. Organizatör kulüp farklı uygulama yapabilir. Takım aracında yarışıp aynı zamanda pilotlar kategorisine kayıt yaptıran pilotun pilot puanı takım numarası ile yarışsa bile pilot numarasına ayrıca kaydedilir. Bireysel kapı numarası ile yarışan pilot sadece pilotlar kategorisine puan alır.

3.3     Yarışmaya Katılabilir Takımlar ve Pilotlar

 1. a) Her takım en az 2(iki) adet sürücü/pilot ve 1 adet yarışmacı/takım direktörü ile yarışmaya katılacaktır. Takım Direktörü sürücülerden biri olabileceği gibi sürücüler dışında bir kişi de olabilir.

Takım Direktörü, organizasyon komitesine karşı tüm ekipten sorumlu olacak ve yarışmayla ilgili her türlü sorunda görevlilerle muhatap olacak kişi olarak kabul edilecektir. Yarışma Görevlileri Takım Direktörü dışında hiç bir yarışmacıyla muhatap olmayacaktır.

Bireysel kayıt yaptıran pilot için  kendisi veya yarışmacısı muhataptır.

 1. b) Her takım TOSFED karting sürücü lisansına sahip en az 2(iki) kişi, TOSFED mahalli karting takım lisansına sahip yarışmacı, karting aracı (Karting aracı Teknik Şartname maddesine uygun) ile yarışmaya katılabilir. Pilot sayısında üst sınır yoktur. Takımlar, isterlerse birden fazla araç ile katılabilirler, ancak her araç ayrı bir takım (yarışmacı) olarak değerlendirilir ve farklı yarışma numarası alarak puanları ayrı yazılır. Her bir araç için en az 2 kişi zorunludur. Bir yarışmacı birden fazla mahalli karting takım lisansı alabilir, farklı araç numarası ile birden fazla araç yarıştırabilir.

Birinciliğe 2005 ve daha önceki yıllarda doğmuş kişiler sürücü/pilot olarak katılabilirler.

Bireysel yarışacak her pilot TOSFED karting sürücü lisansına ve yarışmacı ve/veya takım lisansına sahip olacaktır. Bireysel katılan pilot aynı zamanda takım üyesi ise yarışmacı lisansına ihtiyaç yoktur.

 1. c) 2018 sezonda herhangi bir ayakta bir takımda yarışmış olan sürücüler, sezonun kalan ayaklarında başka bir takımda yarışamazlar. Böyle bir durumun tespiti halinde ihlali yapan takıma 3.20.26 maddedeki ceza uygulanır. Takımlar sezonun herhangi bir ayağında, o sezon daha önce başka bir takım adına yarışmamış sürücüleri kadrolarına ekleyerek yarıştırabilirler.

Bir takımın, sezona birden fazla araçla katılması durumunda:

Birden fazla araçla yarışan takımlar( en fazla üç takım) sezonun katılacakları ilk ayak yarışının kayıt formunda her takım  için kadrolarını belirler kayıt olur.

Örnek: 51 ve 52 nolu aynı takıma iki takım olsun. Takımlar katılacağı ilk yarış kayıt formunda sürücü listesinde, 51 kapı numaralı araçları için A, B, C, D, E isimli sürücüleri, 52 kapı numaralı araçları için de T, U, V, Y,  Z isimli sürücüleri bildirmişse,  bu kişiler her iki aracın sezon sonuna kadar araç temel sürücü kadrosu olarak tanımlanır. Bu takımlar sezonun her ayağında, araç temel sürücü kadrolarından birer sürücüyü diğer araçlarından birine o ayağa mahsus olmak üzere verebilir. En fazla iki veya üç araçla yarışan takımlar, yukarıdaki örnekte olduğu gibi kendi takımları arasında birer sürücüyü değiştirebilirler.

Örnek:

 1. Ayak : Kapı no: 51 Sürücüler: A, B, C, D, E

Kapı no: 52  Sürücüler: T, U, V, Y,  Z

 1. Ayak : Kapı no: 51 Sürücüler: A, B, C, D, Z

Kapı no: 22  Sürücüler: T, U, V, Y,  E

Organizatör kulüp farklı bir uygulama yapmak isterse Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilmesi gerekir.

3.4     Mekanik servis

 1. a) Mekanik servis kurallarını organizatör kulüp Yarışma Ek Kuralları’ nda belirtilmesi gerekir. Tek mekanik servis olması durumunda yarışan takımlar aynı mekanik servisten hizmet alırlar. Mekanik servis serbest olması durumunda her takım/pilot kendi mekanik servisini seçmekte serbesttir.
 1. b) Mekanik servis hizmeti veren kişilerin pit alanı ve pistte bulunduğu süre içersinde emniyet kurallarına uygun kıyafet giymesi zorunludur. Tam kapalı ayakkabı, ayak bileklerine kadar örten pantolon veya işçi tulumu, üzerinden sarkan parçası olmayan kıyafet giymelidirler. Buna uymayan kişiler yarışma direktörü talimatı ile ilgili alanda hizmet veremezler.

3.5     Yarış Ekipmanları

 1. a) Süresi bitmiş olsa da mutlaka FIA veya FIM homologasyonu olan tam kapalı (çene kısmı açılmayan) kask kullanmak zorunludur.

Yarışma süresince pilotlar araç ile  piste kasksız çıkmayacaklardır.

 1. b) Pilotların piste çıkarken, en erken 2010 da homolegasyonu bitmiş ancak fazla yıpranmamış (teknik kontrolden geçebilecek durumda) yarış tulumu, eldiven ve kask kullanılması mecburidir. Ayrıca her pilot yarış süresince yarış ayakkabısı veya benzeri türde uygun ayakkabı kullanmak mecburiyetindedir.
 2. c) Pilotların, koruyucu özelliğe sahip olan boyunluk, dizlik ve kaburga koruyucu kullanmaları şiddetle tavsiye edilir.
 3. d) Yarışın herhangi bir anında ve yerinde, pit alanı ve pistte görev yapan tüm yarışmacıların, pilotların ve takım direktörlerinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip tulumları ile olmaları mecburidir.

3.6     Yarışmacı Lisansları

Takımlar: Yarışmaya katılacak takımların Tosfed’ ten alınmış mahalli karting takım lisansı veya garaj takım lisansı olmalıdır.

Pilot (Sürücü) :  Mahalli, ulusal veya uluslararası karting sürücü lisanslarından herhangi birini ibraz etmesi zorunludur. Aksi taktirde yarışmaya alınmayacaklardır.

3.7     Kayıt Prosedürü

Takımlar en geç ilgili yarışa ait Yarışma Ek Kurallarında ilan edilen gün ve saate kadar hangi sürücüler ile yarışa katılacaklarını ilgili kayıt formunu doldurarak ve Organizatör Kulüp tarafından açıklanan yarış kayıt ücretini ödeyerek e-posta yolu ile Organizatör Kulüp yetkililerine iletmek zorundadırlar. Kayıt ücretinin bankaya ödenmesi durumunda ödemeyi belgeleyen dekontun kayıt formuyla birlikte eposta ile Organizatör Kulübe iletilmesi gerekir. Organizatör kulüp uygun bulmadığı takım ismini değiştirilmesini talep edebilir. Organizatör kulüp ilgili sezonda ilk kez kayıt yaptıracak takım ve/veya herhangi bir sürücünün/pilotun kaydını isterse kabul etmeyebilir. Takım isminin ve/veya pilot listesinin değiştirilmesini isteyebilir.

3.8     Kayıt ücreti

Yarış kayıt ücreti organizatör tarafından tahsil edilir. Kayıt ücretinin ödenmemesi durumunda takım/pilot start alamaz. Kayıt ücretine sigorta, yarış mekanik servisi, yarış günü öncesi serbest antrenman ve padok kullanım ücretleri dahil değildir.

3.9     Telsiz Kullanım Prosedürü

Takımlar/pilotlar resmi antrenman, sıralama turları ve yarış esnasında pilot ve takım üyeleri ile iletişimlerini sağlamak için telsiz, bluetooth, intercom, gsm teknolojisi ile çalışan hiçbir iletişim aracını kullanamaz.

Takımlar yarış esnasında sürücüleriyle yarışma direktörü tarafından belirlenen güvenli bölgede tabela veya işaretler ile haberleşme yapabilirler. Bu bölgenin yeri ve bir takımdan kaç kişinin aynı anda bulunabileceği yarışma öncesi yarışma direktörü tarafından belirlenir ve brifing de duyurulur.

Bu kuralları ihlal eden takımlara yaptıkları her bir ihlal için  3.20.2. maddesine göre ceza uygulanır. Araç pit alanına çağrılarak bu cihazlar sökülür.

3.10   İdari Kontrol

 1. a) İdari Kontrol her ayak öncesi yarışma programında belirtilen sürede yapılacaktır. İdari Kontrolde ayak için yarış kayıt formları ibraz edilecek olup pilotların, yarışmacıların 2018 yılına ait karting lisansları kontrol edilecektir. Lisansını idari kontrolde ibraz edemeyen yarışmacı ve pilotlar 3.20.1 maddesi uygulanır.
 2. b) İdari kontrol esnasında, takımlar yarış kayıt formunda kayıtlı pilotlarından bir tanesinin kaydını silebilir ve/veya karting lisanslı başka bir pilotu ekleyebilir.

Madde 3.3 kuralı geçerlidir. -Sezon içerisinde daha önce farklı bir takımda yarışmamış olmalıdır. Farklı bir durum olması halinde Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilmelidir

 1. c) Kayıtlı pilotun yarışmaması durumunda takıma 20.18. maddesine göre ceza uygulanır.
 2. d) İdari kontrole katılmayan veya zamanında gelmeyen pilot ve yarışmacı/takım direktörü için hiçbir mazeret geçerli olmayıp 3.20.1 maddesi uygulanır. Mazeret dilekçesi kabul edilmeyecektir
 3. e) İdari Kontrole Yarışmacı veya Takım Direktörünün katılması mecburidir.

3.11   Yarış Toplam Ağırlık ve Sürüş Süreleri Prosedürü

3.11.1    Yarış Toplam Ağırlık Prosedürü

 1. Araçların pistte yarışırken olması gereken “Araç ve Pilot toplam en az ağırlığı” ;

Erkek Pilot ile toplam kilo  : 174 kg

Kadın pilot  ile toplam kilo : 169 kg

Farklı uygulama yapılacak ise  organizatör kulüp tarafından Yarışma Ek Kuralları’nda açıklanır.

Tüm etaplarda takımlar açıklanan en az  toplam ağırlıkla yarışmak zorundadır.

Bunun ölçümü için, her ayak için teknik kontrolde veya daha öncesinde tüm araçlar benzin depoları tamamen boş biçimde tartılacak ve çıkan sonuç takıma ait ağırlık formuna yazılacaktır. Araç tartılırken araç üzerinde takılı sabit ağırlıklar, sökülebilecek bar vs gibi ürünler takım ağırlık formuna yazılacaktır. Etap/yarış sonunda bunların eksik olması durumunda ilgili parçanın belirlenen ağırlığı toplam kilodan düşülebilir veya  araçlar benzin deposu boş olarak tekrar tartılabilir, çıkan kilo toplam kilo hesaplaması için kullanılabilir.

Pilotlar her ayak öncesinde teknik kontrol süresi içerisinde kask ve yarış kıyafeti dahil hiç bir ek ağırlık ve kaburgalık olmadan  tartılacak ve kiloları takım ağırlık formuna yazılacaktır. Toplam ağırlık Yarışma Ek Kuralları’ nda açıklanan ağırlıktan az ise pilotlar araca binerken eksik kiloları araç üstüne monte edilmiş ağırlık kafesine koyacak ve kafesi kilitleyecektir. Pilotlar araçtan her inip bindiklerinde  ağırlık kafesindeki ağırlıkları pilot değişim masasında görevli gözetmenlere göstermek zorundadır. Pilotların takım ağırlık formuna yazılı ilk tartıları geçerli olacaktır.

 1. b) Araç, pilot ve ilave ağırlık kilolarının ağırlık formuna doğru yazıldığının kontrolü takımın sorumluluğundadır.
 2. c) Araç, pilot ve ilave ağırlık toplamı Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilen ağırlıktan az olursa, 3.20.11 maddesine göre eksik olan her kilo için 1 tur takımın ilgili etap toplam turundan düşülür.

3.11.2 Pilot en az Kullanım Zorunluluğu:

İdari kontrol sonrası takım ayak kayıt formunda kayıtlı pilotların her biri ilgili ayakta herhangi bir etapta pistte en az 1 (bir) kez araç kullanmak zorundadır. Hiçbir mazeret geçerli değildir.

Buna uymayan takım, pilot kullanım süresi ihlali yapmış sayılacak ve ihlali yapan her bir pilot başına 3.20.18. maddesine göre  ceza uygulanacaktır.

3.11.3 Etap Minimum Pilot Zorunluluğu

Etaplarda her bir takım için en az kaç pilotun yarışması zorunluluğu Yarışma Ek Kuralları’ nda duyurulur.

Bu kuralın ihlali durumunda takıma 3.20.25 maddesindeki ceza uygulanacaktır.

3.12   Teknik Kontrol

 1. a) İdari kontrol işlemini tamamlayan her takıma/pilota teknik kontrol formu verilir. Takım/pilot teknik kontrol formunu doldurarak araç ve pilotlar ile birlikte belirtilen bölgede teknik kontrol işleminin yapılması için hazır bekler. Programda yayınlanan süre içerisinde teknik kontrol tamamlanmalıdır.

Yarış Direktörü tarafından geçerli kabul edilmeyen sebeplerle teknik kontrole gelmeyen karting araçları yarışmaya alınmazlar.

Teknik kontrole geç gelen araçlara 3.20.1 e göre ceza uygulanır.

Teknik kontrole geç gelen pilotlara 3.20.1 e göre ceza uygulanır.

 1. b) Motorların teknik özellikleri standarttır ve yarış öncesinde tamamen kontrol edilecektir. Teknik kontrolde, araçların durumlarını tanımlayan teknik şartname ve organizatör kulüp tarafından sezon öncesi yayınlanacak motor spesifikasyon dosyası içeriğindeki teknik özellikleri esas alınacaktır.

Motorların teknik özellikleri değiştirilemez, ekleme ve çıkartma yapılamaz. Motorların gücünü artıracak tadilatlar yapılamaz.

Yarış gününde motor revizyonu ancak teknik kontrol görevlisinin izni ile yapılır.

 1. d) Teknik şartnameye uymayan, aykırı tadilat yapıldığı tespit edilen araçlara yarış öncesi teknik kontrol sırasında start alamaz raporu verili Teknik kontrolü onayı alamayan araçlar start alamaz.

Takımlar etap aralarında motorla ilgili yapacakları değişiklik ve tamirleri (karbüratör, dişli, motor dişlisi, vb) teknik kontrol sorumlusuna bildirmek zorundadır. Etaplar sonunda teknik kontrolden geçemeyen takımlara 3.20.27 maddesindeki ceza uygulanır. Bu cezanın hangi etaplara ya da tüm ayağa mı uygulanacağı bilgisi ve şekli 3.20.27 maddesinde belirtilmiştir.

Sportmenlik dışı hareketler bu maddenin kapsamı dışındadır ve sportmenlik dışı hareket yapan takıma 3.20.24 maddesindeki ceza uygulanır.

 1. e) Araçlar sıralama turu seansı ve etap startları için piste çıkarken teknik kontrol sorumlusu tarafından handikaplarının düzgün bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilecektir. Düzgün bağlanmadığı tespit edilen takım piste çıkartılmayacak ve mekanik servise geri gönderilecek ve bağlantının düzeltilmesi sağlanacaktır. Bu işlem nedeni ile starta yetişemeyen araçlar pitten start alacaklardır.

3.13   Brifing

Brifing Yarışma Direktörü tarafından verilir. Brifinge Spor Komiserleri, Gözetmen, Güvenlik Sorumlusu, Yarışma Doktoru ve Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusu da katılır.

Brifinge bütün pilotların katılması zorunludur. Hiç bir mazaret ve dilekçe kabul edilmeyecektir.

Brifing direktörün talimatı ile başlar. Brifing veya yoklama başladıktan sonra gelen pilotlar brifinge katılmamış sayılırlar.

Brifinge katılmayan her bir pilot için 3.20.1. maddesine göre ceza uygulanır. Cezası ödenmeyen pilot/takım start alamaz.

3.14   Benzin Prosedürü

Yarış günü kullanılacak olan benzin takımlar veya organizasyon tarafından temin edilebilir.

Sıralama turu seansına tam dolu depo ile çıkılacaktır. Sıralama ile 1.etap ve etaplar arasında benzin ikmali yasaktır.

Farklı uygulama için benzin prosedürü Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilir

3.15   Serbest Antrenman

Tüm takımlar ve yarışmacılar yarış gününden  önceki gün veya günlerde yapacakları serbest antrenmandan kendileri sorumludur.

Antrenmanlar süresince genel güvenlik ve genel sürüş  kurallarını  takımlar, yarışmacılar, pilotlar sağlar.

3.16   Resmi Antrenman ve Sıralama Turları

3.16.1 Resmi Antrenman

Her yarış öncesi, programda belirlenen zamanda resmi antrenman turları yapılacaktır. Verilen sürelere uyulması mecburidir. Belirtilen sürede antrenman için piste çıkmayan takım hakkını kaybedecektir.

Etaplar arasında ayrıca resmi antreman yapılmayacaktır.

Pit sahası sınırları geçildiğinde piste girilmiş sayılır. Pistte oluşabilecek yapısal ve fiziksel değişikliklerde, Yarış Direktörü’nün brifing esnasında yapacağı pist giriş/çıkış tarifleri sadece söz konusu yarış için geçerli olacaktır.

3.16.2  Etap (Grid) Sıralama Turları

 1. a) Sıralama turu seansı her ayağın yalnızca ilk etabından önce tüm takımlar ve bireysel pilotlar aynı anda pistte olacak şekilde birlikte yapılacaktır.

Sıralama turlarında yarış kuralları geçerlidir. Sıralama turu seansı içerisinde her takımın/pilotun attığı en hızlı tur zamanı dikkate alınacaktır. Takımların/pilotların sıralaması, en iyi tur zamanından en kötü tur zamanına doğru yapılacaktır. Sıralama seansı sırasında pite giren takım/pilot tekrar piste çıkamaz.

Takımlar/pilotlar her etapta start için gride, sıralama turu seansında elde ettikleri sonuca göre yerleşeceklerdir. Sıralama turu seansına çıkan pilotun dereceleri geçerli sayılmamış veya iptal edilmişse bu takım/pilot sıralama turu seansına katılmamış muamelesi görür.

 1. b) Sıralama turu seansına tam dolu depo ile çıkılacaktır. Tam dolu depo ile çıkmayan takım/pilot gride en son sırada olacak şekilde yerleşir.

Takım için sıralama turuna, takımda kayıtlı herhangi bir pilot çıkabilir. Sıralama turları sonrası takımlar/pilotlar için kilo kontrolü yapılacaktır. Sıralamaya çıkan takım/pilot yarış en az ağırlık kuralına uymalıdır. Uyulmaması durumunda takım/pilot sıralama turuna katılmamış sayılır.

Bireysel katılan pilot sıralamaya kendi aracı ile katılacak ise kapı numarası farklı olacaktır. Pilotlar gözetmen masasına sıralama turuna çıkmadan önce lisansını bırakmak zorundadır. Lisansını bırakmayan pilot için 3.20.1 maddesine göre ceza uygulanır. Sıralama ile 1. Etap arasında benzin ikmali yasak, kilo ekleme/çıkartma ve mekanik servis serbesttir.

 1. c) Sıralama turu seansına katılmamış takımlar ve bireysel pilotlar gridin en arkasından start alacaklardır. Birden fazla takım bu durumda ise bu takımlar öncelikle genel klasmandaki sıralamalarına, eşitlik halinde ise kapı numaralarına göre gridin en arkasına yerleşirler.
 2. d) Sıralama turu seansında aracı arıza/kaza yapan takımın o ana kadar yaptığı tur zamanları dikkate alınacaktır. Sıralama turu seansında arızalanan araçlar pist içerisinde güvenli bir noktaya çekilerek seansın bitmesini beklemek zorundadırlar. 1.Etap startına kadar mekanik servis alabilirler.
 3. e) Her ayakta yarış Başlama (Start) ; araçlar 1.etapta sıralama sonuçlarına göre, 2.etapta sıralama sonuçlarının tam tersine göre dizilecektir. Organizatör kulüp farklı bir uygulama yapacak ise bunu Yarışma Ek Kuralları’nda belirtmelidir
 4. f) Sıralama turları öncesinde, sırasında veya sonrasında tespit edilecek ihlallerde verilecek olan ceza sıralama turu sonrasında start prosedüründe uygulanır.

Sıralama esnasında kural ihlali yapan takımlara 3.20.28 maddesine göre ceza uygulanır. Ceza start sonrası kesinleşir ve 1. etapta uygulanamazsa, kesinleştikten bir sonraki etabın startında uygulanır.

3.17   Start Prosedürü ve Yarış ile İlgili Kurallar

3.17.1 Start

 1. a) Yarış başlama (start) zamanından 5 dakika önce piste giriş kapısı direktör talimatı ile görevliler tarafından kapatılır. Hiçbir karting aracının piste girmesine izin verilmez. Zamanında piste giremeyen takım ısınma turu atmayacak ve pit çıkışından start alacaktır.
 2. b) Start için araçlar, sıralama derecelerine göre motorları çalıştırılmadan gride Bireysel pilot takım aracı ile sıralama turuna çıkıp kendi aracı ile yarışacak ise takımı sıralama derecesine önde kendisi bir sonraki cepte start alır. Diğer araçlar birer kaydırılarak gride yerleştirilir.
 3. c) Pilotlar direktör talimatıyla araçlara binecek ve ikinci bir direktör talimatı ile motorlarını çalıştıracaklardır. Araçlar direktör talimatıyla 1 tur formasyon turu atacak ve tekrar griddeki yerlerine yerleşeceklerdir. Pist kullanım durumuna göre Yarış direktörü formasyon turu atmadan start verebilir.

Organizatör kulübün Yarış Ek Kuralları’ nda yayınlaması halinde Ulusal Karting Talimatı’ nda belirtildiği kurallar ve uygulama şekli ile  hareketli start   yapılabilir. Hareketli start uygulaması yapılsa bile Yarış sonunda damalı bayrak ilk önce lider takıma gösterilerek yarış tamamlanır.

Hareketli Start : Formasyon turu sonunda start düzlüğünde yeşil bayrak ile start verilir. Formasyon turu esnasında yerini kaybeden sürücü start düzlüğünde kırmızı çizgi olarak belirtilen noktaya kadar diğer araçları zorlamadan yerini alabilir. Aksi taktirde bulunduğu pozisyonda start alır.  Start noktasına araçlar grid dizilişine göre arka arkaya yavaş bir şekilde geleceklerdir. Araçlar yeşil bayrak sallanana kadar bulunduğu koridorda  öndeki aracın tam arka hizasında olacaktır . Grid çizgisinden taşma yapamaz. Yeşil bayrak sallanması ile birlikte yarış başlayacaktır.

 1. d) Pilotlar yeşil bayrak ile verilen startla yarışa başlayacaklardır.
 2. e) Yeşil bayrak kaldırıldıktan sonra, fakat sallanmaya başlamadan önce harekete geçen pilotların takımlarına, hatalı start almaktan dolayı 3.20.5. maddesindeki ceza uygulanır.
 3. f) Start öncesinde, eğer araçların motorları direktör kararı ile durdurulmuş ise önce pilotlardan araçların motorlarını çalıştırmaları istenecektir. Start esnasında gride uygun biçimde dizilmiş araçlardan herhangi birinin motorunun çalışmaması durumunda, aracın pilotu kolunu kaldırarak direktörü uyaracaktır. Bu aracın motorunun çalışması için makul bir süre beklenecek, gerekiyorsa mekanik servis görevlilerinin aracın yanına giderek motoru çalıştırması sağlanacaktır. Araç buna rağmen çalışmıyorsa, motoru çalışmayan araç pite alınacak, araç pite girdikten sonra start verilecektir. Aracın arızası giderildikten sonra yarışa katılabilecektir. Pite alınan aracın arızasının start verilmeden giderilmesi durumunda da araç pitten start alacaktır.
 4. g) Hatalı start nedeni ile alınan Pit-Stop cezası esnasında takım hiçbir şekilde araca müdahale edemez, pilot değiştiremez ve/veya yakıt ikmali yapamaz. Bu kurala uymayan takıma 3.20.10. maddesindeki ceza uygulanır.
 5. h) Antrenmanlar dahil olmak üzere tüm yarışma süresince yarış yönünün aksi istikamette gitmek kesinlikle yasaktır. Pit alanı dahildir. Bu kurala uyulmaması durumunda ilgili takıma 3.20.20 maddesindeki ceza uygulanır.

3.17.2 Arıza

 1. a) Start veya yarışma esnasında herhangi bir sebeple motoru duran ve çalıştırılamayan kartların; tamamen gözetmen veya direktör takdirine bırakılmış olarak diğer pilotlar için tehlike oluşturmadığı müddetçe tekrar çalıştırılması veya çalışıyorsa piste sokulması denene-bilir.
 2. b) Araç herhangi bir sebepten arıza yapmış ya da herhangi bir yeri kırılmış ise (kaza, spin atarak bariyere çarpma vs) pit alanına getirilecek ve araç tamir edilene kadar ilgili takım yarışamayacaktır. Araç tamir edildikten sonra, uygun koşullarda piste dönerek yarışa devam etmesine izin verilecektir.
 3. c) Aracın kendi imkânları ile piste dönmesi mümkün değil ise pilot kolunu kaldırarak gözetmenlere çekici araç istediğini belirtecektir. Öncü Araç piste girerek yarışın yavaşlamasını sağlayacak ve arızalı araç, piste girecek çekici araca yüklenerek bir an önce pistten alınarak servis ve mekanik alanına taşınacaktır. Çekici araç isteyen takımın aracı bu süre zarfında tekrar yarışa devam edebilir duruma gelse bile, çekici araca yüklenecek ve pit alanına getirilecektir. Buna uymayan takıma 20.13 maddesindeki ceza uygulanacaktır.

Çekici araca arızalı aracın takım pilotları binerek aracı yüklemeye gidecektir. Takım pilotlarının fiziksel yetersizliğine istinaden Yarış Direktörü kararıyla farklı kişiler görevlendirilebilir.

Birden fazla araç çekici istemiş ise öncelik ilk arızalanan aracındır.

Bu süre zarfında sarı bayrak kuralları geçerli olacaktır. Buna uymayan takıma 3.20.19 maddesindeki ceza uygulanacaktır.

3.17.3 Öncü Araç (SC) prosedürü

 1. a) Öncü araç (SC) prosedürü Yarış direktörü talimatı ile başlar . Öncü Araç (SC) piste girdiğinde yarış lideri olan aracı ilk araç yapacak ve diğer araçları lider aracın arkasında konvoy haline getirecektir. Lider araç ile SC arasında araç olması durumunda bu araçlar için pistin uygun olması durumunda isterse kendisini geçmesi için işaret verebilir . Öncü Araç (SC), mevcut tehlike geçene kadar pistte kalacaktır. Öncü Araç pistteyken pit giriş yolu kapalı olup pit alanına giriş yasak olacaktır. Bu durumda pit giriş bayrakları/ışıkları kırmızıya dönecektir.

Pit çıkış yolu açık olacak sadece yarış direktörü veya yarış direktör yardımcısı kararı ile yarışan araca piste giriş izni verilebilir. SC girmeden önce piste girebilir, SC piste girmiş ise araç konvoyunun en sonundaki aracın hemen arkasında piste girmesi için izin verilecektir. Konvoy uzaklaşmış ise  bir tur daha beklenecektir.

 1. b) Öncü Araç pistte olduğu sürece hiç bir araç bulunduğu konumu değiştirmeyecek (önündeki pilotu geçmeyecektir) . Aksi durumda ilgili takıma 20.19. maddesine göre ceza uygulanır. Öndeki aracın arızalanması, yolda kalması, spin atması, herhangi bir sebeple çok fazla yavaşlaması durumları bunun dışındadır.

İlk araç süratini Öncü Aracın (SC) süratine göre ayarlayacaktır.

 1. c) Öncü Araç periyodu içinde benzini biten veya mekanik arıza yaşayan diğer araçlar, pistin herhangi bir yerinde, pist dışında çim alan veya benzeri güvenli bir noktada bekleyeceklerdir. Yarış esnasında araçların itilerek pit alanına götürülmesi yasaktır. Ancak eğer mümkünse araç üzerinden inilmeden kendi imkânlarıyla ilerleyebilir ve pit alanına ulaşabilir.
 2. d) Öncü Araç pistteyken, arkasında toplanan grubun en önünde bulunan lider aracın öncü araç ile kendi arasında yaklaşık 7 karting araçlık bir takip mesafesi bırakması zorunludur.
 3. e) Öncü Aracın pistten çıkıp pit alanına girmesi ve sarı bayrak uygulamasının sona ermesi ile yarışma tekrar devam edecektir. Takımlar lider aracın 1 tur atmasından sonra pite giriş yapabileceklerdir. Öncü araç periyodu bittiğinde pit giriş ışıkları yeşile dönerek pite giriş serbest olduğunu gösterecektir.
 4. f) Öncü araç pistte iken yukarıda belirtilen kuralları ihlal ettiği tespit edilen takıma 20.19 maddesindeki ceza uygulanır.

3.18   Pit alanında uyulması gereken kurallar

 1. a) Pit alanının başlama ve bitiş çizgileri açık bir şekilde işaretlenmiş olacak ve brifingler esnasında pilotlara direktör tarafından deklare edilecektir.
 2. b) Pit alanında azami sürat 10 km/s ‘tir. Pilot, pite girerken kolunu arkasındaki pilotların rahatça görebileceği şekilde kaldıracak diğer pilotlara pite girdiğini gösterecek, yavaşlayacak ve pit girişinde hızını gerekli seviyeye düşürecektir. Pit çıkışında, gözetmenin uyarı ve talimatlarına, bayrak ve pit çıkış ışığına uymak zorunludur.
 3. c) Pit alanında herhangi bir sebeple yapılan tüm araca iniş ve binişlerin, motor çalışmaz iken yapılması ve aracın sol tarafından (motorsuz taraf) yapılması zorunludur.
 4. d) Pit alanı prosedürü ve kuralları organizatör tarafından Yarışma Ek Kuralları’nda düzenlenebilir.

Zorunlu pit stop süresi ve sayısı eklenebilir.

 1. e) Pit alanına girildikten sonra takımların yapabilecekleri işlemler, benzin doldurma, mekanik servis alma ve pilot değişimidir. Bu işlemlerden sadece bir tanesini veya birden fazlasını ilgili pit stop’ta gerçekleştirebilirler. Ancak birden fazla yapılacak işlemler için araç çalışmaz durumda iken dahi istasyonlar arasında yarış yönü tersinde gidemez. İstasyonların sıralaması her ayakta brifing sırasında Yarışma Direktörü tarafından bildirilecek ve bu sıralama geçerli olacaktır. Bu alanlar arasında araçlar, motorları çalışmaz halde pilot veya takım üyesi tarafından itilerek gerekli yerlere götürülebilecektir.
 2. f) Pit alanında, her takımdan takım direktörü ve sürücülerin toplam kişi sayısı en fazla 3 kişi olabilir. Pilot değişim esnasında araca binmek için bekleyen pilot dahildir. Aynı anda pistte yarışan pilot aracı ile pit alanına girdiğinde kişi sayısına eklenir. Takım toplamda en fazla 3 kişi olacak şekilde kendi kontrolünü yapmalıdır. Pit alanına, her takımın ilgili yarış için doldurmuş olduğu kayıt formunda kayıtlı yarışmacı ve sürücüleri dışında kimsenin girmesi yasaktır. Aksi durumda, ilgili takıma 20.10. maddesindeki ceza uygulanır.
 3. g) Pit alanındaki kurallara uyulmaması durumunda yönetmeliğin 3.20.6. – 3.20.7. – 3.20.8. – 3.20.9. ve 3.20.10. maddelerinde yazan cezalar uygulanır.
 4. h) Pit sahasında sigara içilmesi veya alkollü içki kullanılması kesinlikle yasaktır.

Yarışmaya katılacak pilotlar kesinlikle alkollü içecek kullanmayacak olup tespiti halinde takım yarıştan ihraç edilecektir.

 1. i) Pit alanında sigara içme cezası 250 TL’dir. Bu cezai işlem Spor Komiserleri tarafından uygulanacaktır.
 2. j) Pit alanında takımın/pilotun her bir bireyi (pilot, yarışmacı, takım direktörü) tam giyilmiş tulum, yarış/spor ayakkabısı giymesi mecburidir. Bu kurala uyulmaması durumunda takıma/pilota 3.20.1 maddesindeki ceza uygulanır .

 

3.18.1 Benzin Alma Prosedürü

Sıralama turuna takımlar tam dolu depo benzinle çıkacaklardır. Sıralama turuyla 1.etap arasında ve etaplar arasında benzin ikmali yasaktır.

Benzin İkmal İstasyonu/Bölgesi Mekanik Servis alanı içinde sabit olup, tüm araçlar belirlenen bölge içerisinde benzin ikmali yapacaklardır.

Benzin ikmal bölgesi aynı anda birkaç aracın benzin ikmali yapmasına izin verecek şekilde olabilir. Brifingte ayrıca belirtilmedi ise iki araçlık sayılacaktır. 1 adet en az 6 kg’lık yangın söndürme tüpü ikmal alanında hazır bulundurulur. Tüm ikmal cepleri dolu ise, ikmal için gelen yeni araçlar benzin ikmal bölgesinin önünde tek sıra şeklinde bekleyecek ve boşalan ceplere sıra ile gireceklerdir. Aynı şekilde, ikmal işlemini bitiren araç ve takım üyeleri ikmal alanını bir an önce terkedecektir.

Benzin ikmal işlemi motorun kapatılıp pilotun araçtan inmesinden sonra başlar. Pilot araçtan inmeden benzin ikmal işlemi başlayamaz.

Benzin ikmal işlemi görevli mekanikerlerce yapılacaktır. Benzin ikmal işlemi sırasında aracın zinciri yağlanabilir ve gaz pedalı kısaltması takılabilir/sökülebilir.

Başka bir mekanik işlem yapılamaz.

Benzin dolumunu yapan, zincir yağlayan mekaniker takım üyesi sayılmaz.

Benzin ikmali tamamlandıktan sonra araç motoru çalıştırılmadan mekanik veya pilot değişim noktasına takım üyeleri itilerek götürülecektir. İnen pilot devam edecekse de aynı şekilde olacaktır. Pilot araca bu noktada binecek ve motor çalıştırılacaktır..

Benzin ikmal prosedürüne uymayan takımlara 3.20.8. maddesindeki ceza uygulanır.

3.18.2 Servis  Prosedürü

 1. a) Servise gelen araçlar pit alanında servis istasyonu önünde duracaklar, motorlarını kapatacaklar ve servis alacaklardır. Pilot inecektir.
 2. b) Yarış esnasında kullanılamayacak şekilde arıza yapan bir aracın yerine ilgili takım başka bir araç ile piste çıkamaz. Yalnızca yarışa kayıt yaptırdıkları aracın onarılması ve yarışabilir hale gelmesi durumunda yarışmaya devam edebilirler. Servis elemanı ve takım üyeleri servis işlemi yapabilir.
 3. c) Servis işlemi tamamlandıktan sonra araç motoru çalışmaz vaziyette itilerek istasyonlara götürülecektir.
 4. d) Lastik değişimi esnasında, mekanik servisten farklı olarak, takımda kayıtlı bulunan sürücüler, yarışmacı, takım direktörü de müdahale edebilir. Pit alanı takım üye sayısı kuralı takım üyeleri için geçerlidir.

Servis Prosedürü kurallarına uymayan takımlara 3.20.9. maddesindeki ceza uygulanır.

3.18.3 Pilot Değişim Prosedürü

 1. a) Takım, binecek pilotun lisansını pilot masası görevlisine teslim ederek pilot değişikliğini bildirecektir. Pilotun lisans yerine başka kimlik belgesi vermesi durumunda 3.20.1 maddesine göre ceza uygulanır.
 2. b) Pilot değişikliğinin pilot değişim masasına bildirilmesinden itibaren en fazla 10 dakika içinde pilot değişimi gerçekleşmiş olarak araç pit alanını terk etmek zorundadır. Pit sorumlusuna pilot değişikliğinin bildirilmesinden sonra öncü aracın piste girmesi durumunda öncü aracın pistte kaldığı süre, 10 dk’lık pilot değişim süresine eklenecektir.
 3. c) Yarışma direktörünce onaylanan mücbir sebepler haricinde pilot değişikliği bildirildikten sonra iptal edilemez.
 4. d) Pilot değişikliğiyle ilgili formun Pilot Değişim Hakemi tarafından doldurulduğunun kontrol edilmesi takımın sorumluluğundadır.
 5. e) Hangi pilotun araç kullandığı pilot değişim hakemi ve görevlileri tarafından kontrol edilir. Bildirilen pilot ile yarışan pilotun aynı kişi olması mecburidir.
 6. f) Pilot değişimi sırasında, pite giren pilot, aracı pilot değişimi noktasına getirerek motoru kapatacak ve araçtan inerek yerini yeni pilota bırakacaktır. İniş ve binişler motor çalışmaz durumundayken aracın sol tarafından yapılacaktır.

Pilot değişimi veya aynı pilotun tekrar araca binmesi sadece pilot değişim noktasında yapılabilir.

Aynı pilot yarışa devam edecekse kilo ekleme çıkarma yapamaz. Kilo ekleme veya çıkartma yapılacaksa pilot değişim prosedüründe olduğu gibi öncelikle  araçtaki mevcut ek kilolarını kayda aldırtarak sonra değişikliği yapabilecektir. Pilot değişim masasındaki gözetmenler yeni binen pilotmuş gibi kayıt açacaklardır.

 1. h) Pilot değişimi masası önünde motoru çalışmayan araçlara sadece motoru çalıştırmak için genel mekanik servis müdahale edebilir ve ilave ekipman kullanarak motoru çalıştırabilir.
 2. i) Yukarıdaki kuralları ihlal eden takıma 20.6. maddesindeki ceza uygulanır.
 3. j) Pilot değişim sırasında araçtan inen pilot, iner inmez, Kafes sistemi kullanılarak ilave edilmiş ek ağırlık miktarları değişiklik yapılmadan önce forma yazılmalıdır. Takım sorumluluğundadır. İnen pilotun lisansı kendisine geri verilebilir..

3.18.4 Best-time Prosedürü

Best-time (en iyi tur zamanı), bir takımın bir yarış veya etap süresi içerisinde transponder lar tarafından ölçülen ve diğer tüm takımlardan daha iyi olan tur derecesidir.

İlgili sezonda her bir etap için ayrı ayrı  best-time  kaydı takımlar adına yapılır. Sezon sonunda best time sayısı en fazla olan takım sezon sonu puanına eklenmek üzere +1 (bir) puan almaya hak kazanır. En fazla Best Time sayısı eşit olan her takıma ayrı ayrı +1 (bir) puan eklenir.

Takım etap sonunda ihraç olmuş ise best-time ötürü hak kazanmış olduğu puanı silinir. Bu durumda best time puanı hiçbir takıma verilmez.

Takım Best Time puanını alabilmesi için etapta asgari ağırlık miktarı ihlali yapmamış olmalıdır. Best Time yapan takım asgari ağırlık ihlali nedeniyle ceza almış ise Best Time bir sonraki Best Time derecesini yapan takıma verilir .

3.18.5    Etap Tamamlama Prosedürü

Takımlar, pistte bulundukları süre zarfında attıkları tur miktarına göre yarış sonu sıralamasında bulundukları pozisyona göre, ilgili etabı tamamlamış ve puan almaya hak kazanmış olurlar. Damalı bayrak görmesi gerekmez.

3.18.6 Pit-Stop Cezası Prosedürü

Verilecek tüm Pit-Stop cezalarında ceza alan pilot pit çıkışına, görevli gözetmenin yanına gelerek duracak, ceza sebebini ve süresini öğrenecektir. Pit çıkışında görevli gözetmen, ceza süresini geriye doğru kronometresi ile sayarak toplam ceza süresince aracı tutacak ve sürenin bitimiyle birlikte aracın piste girmesine izin verecektir. Pit-Stop cezası için pite giren araç pit alanında başka herhangi bir işlem yapamayacaktır.

3.19   Zaman Tutulması

Takımların zamanı ve tur sayıları elektronik tur sayıcıları ile tutulacaktır. Tutulan zamanlar monitör yardımıyla takımlara iletilecektir.

Herhangi bir arıza halinde, tur zamanları gözetmenler tarafından tutulacak ve/veya turlar sayılacaktır. (böyle hallerde, o etap için best time uygulaması yapılmayacaktır.)

3.20   Ceza Gerektiren Durumlar ve Uygulanacak Cezalar

Kuralların tamamı bu talimatta tanımlanmıştır. Kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak cezalar aşağıda yer almaktadır.

Tüm takım üyelerinin kurallara uymasından ve kurallar hakkında bilgi sahibi olmasından takımlar sorumludur.

3.20.1      İdari Cezalar :

 • Brifinge katılmamak. Her bir pilot için ayrı ayrı uygulanır. Yoklama başladıktan sonra gelen kişi brifinge katılmadı sayılır.Hiçbir mazaret kabul edilmez. İhlal başına 100 TL (yüz TL) dir.
 • Takım kayıt formunda adı yazılı takım üyesi ve pilotların pit alanı veya pistte tulum giymesi zorunludur. Tulum tam giyilmiş olmalıdır.İhlal başına 100 TL (yüz TL) dir.
 • İdari Kontrolde lisans ibraz etmemek.İhlal başına 50 TL (yüz TL) dir.
 • İdari kontrole pilot geç gelmek. İhlal başına 50 TL (yüz TL) dir.
 • Teknik Kontrole pilot/takım geç gelmek.İhlal başına 50 TL (yüz TL) dir.
 • Yarışa çıkarken pilot değişim masasına lisans bırakmamak. Bırakılan ehliyet, kimlik, pasaport olarak bırakılsa bile ceza ödenir.İhlal başına 50 TL (yirmi TL) dir.
 • Kask takmadan pistte karting aracı kullanmak, ihlal başına 500 TL (beşyüz TL) dir.Ayrıca ilgili ceza  uygulanır.

Bu maddede belirtilen cezalar organizatör kulüp adına yarışma sekreterliğine ödenmelidir. Tahsil edilemeyen cezalar nedeniyle  ilgili pilotlar/takımlar yarışa alınmayacaktır.

3.20.2   Telsiz kullanım prosedürüne uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.3     Kapalı Park kurallarının ihlali.

Cezası: Takımın her etapta aldığı puanlardan ayrı ayrı 1’er (bir) puan düşülür.

3.20.4     Araç ile Kasksız piste çıkmak.

Cezası: Takım yarıştan ihraç edilir.

3.20.5     Start prosedürlerine uymamak.

Cezası: Pitten geçiş cezası uygulanır.

3.20.6      Pilot değişimi prosedürlerine uymamak.

Cezası: Pitten geçiş cezası uygulanır.

3.20.7      Pit alanında hız sınırlarına uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 3 (üç) tur düşülür.

3.20.8      Benzin ikmal prosedürlerine uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.9      Servis prosedürlerine uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.10         Pit alanı kurallarının ihlali.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.11         Pilot ağırlık ihlali.

Cezası: Yarıştığı etapta toplam tur sayısından her eksik kilo başına 1 tur düşülür

3.20.12         Yarış Minimum Kilo ihlali

Cezası: Takımın Yarış minimum kilosunun Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilen kilodan eksik olduğu her 1 (bir) kilo başına takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.13         Öncü Araç pistte iken kurallara uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.14   Kasti Çarpma İhlali :

Yarışma esnasında arkasındaki aracın önünde zig zag yaparak çizgi değiştirdiği (sarı bayrak durumu dışında) tespit edilen pilotlar yarış direktörü tarafından ihtar edilecektir. Kasti olarak başkalarına çarptığı tespit edilen yarışmacılar ihtar edilip 3 (üç) tur cezası verilecektir. 3 tur cezasından sonra verilecek ceza takımın etaptan ihracını gerektirir. İstem dışı çarpmalarda takım yarışma direktörü tarafından ihtar edilecektir.

 

Görevliler tarafından değerlendirilecek “kasti çarpma” tabirinin tanımlaması:

–         Viraj içlerinde, öndeki aracı yol dışına çıkartmak amacıyla vurmak.

–         Arkadan gelenin öndeki araca, mesafesi olmasına rağmen (eşit süratle giderken olan dokunmalar hariç) bu mesafeyi hızla kapatıp vurmak.

–         Yan yana gitmekte olan aracın diğerine kasti olarak üzerine direksiyon kırarak vurması.

3.20.15   Damalı Bayrak İhlali :.

Her etap sonunda damalı bayrağı görerek yarışı tamamlayan araçlar, damalı bayrağın önünden geçtikten sonra en fazla 1 tam tur atacak ve pit alanına girecektir. Buna uymayan takımın ilgili etap turundan 1 (bir) tur düşülür.

3.20.16   Bayrak İhlali: Teknik nedenlerle yarışmada tehlike yaratan araçlar görevliler tarafından bayrakla ikaz edildikten sonra 3 tur içinde (bayrağın gösterildiği noktadan itibaren pit girişine en geç üçüncü gelişinde girmelidir) pite girmek zorundadır. Bu kuralın ihlal edilmesi durumunda takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür. Aracın sorunu giderildikten sonra tekrar piste çıkmasına izin verilir.

3.20.17   Siyah Bayrak İhlali : Herhangi bir sebepten kendisine siyah bayrak gösterilen pilot, siyah bayrak gösterilmesinden itibaren 3 tur içinde (siyah bayrağın gösterildiği noktadan itibaren pit girişine en geç üçüncü gelişinde girmelidir) pite girmediği takdirde takımının ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.18   Pilot En Az Kullanım Zorunluluğu : İlgili ayakta takım için kayıt yaptıran pilotlardan herhangi birinin yarışmaması durumunda, ilgili takımın  her etapta aldığı puanlardan ayrı ayrı  pilot başına 1’er (bir) puan düşülür.

3.20.19         Sarı bayrak kuralına uymamak:

Cezası: 30 (otuz) saniye Pit-Stop cezası uygulanır

3.20.20           Güvenliği tehlikeye atacak hareketler.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 3 (üç) tur düşülür.

3.20.21         Finiş prosedürüne uymamak.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 1 (bir) tur düşülür.

3.20.22   MÜCBİR SEBEPLER: Sadece sakatlık gibi acil durumlar bu kuralın istisnasıdır. İstisnanın kabulü yarış direktörünün onayını gerektirir.

3.20.23         İdari Kontrole geç kalmak:

Cezası: İdari kontrole geç kalan takıma, geç kaldığı süre farketmeksizin 100 TL para cezası uygulanacaktır. Cezası tahsil edilemeyen takımlar yarışta start alamayacaktır.

3.20.24         Sportmenliğe aykırı hareketler

Cezası: İhlali yapan pilot ayaktan ihraç edilir. İhraç edilen pilot TOSFED’e bildirilir. Ayrıca bir sonraki Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği ayağında yarışamaz. İhraç sezonun son ayağında yapılmışsa, ceza bir sonraki sezonun ilk ayağında uygulanır.

3.20.25         Etap minimum pilot zorunluluğu ihlali.

Cezası: Takımın ilgili etap tur sayısından 3 (üç) tur düşülür.

3.20.26    Sezon içinde kural dışı pilot yarıştırma ihlali

Cezası: Takım ihlali yaptıkları ayaktan puan alamaz.

 

3.20.27         Teknik Kontrol İhlali;

         Cezası: Etaplar sonunda teknik kontrolden geçemeyen    takımlar tespit öncesi tüm  etaplardan ihraç edilir.

3.20.28    Sıralama Turu İhlali

Cezası: Takım pitten start alır. Start verildikten sonra pit gözetmeninin bayrağı ile start alınır.

3.21   Bu kurallarda bahsi geçmeyen tüm kurallar için TOSFED Ulusal Karting Kuralları geçerlidir.

3.22   Bayraklar

Yarışma sırasında pilotlarla iletişim kural olarak bayraklar aracılığıyla yapılır. Pilotlar, bayrakların anlamını bilmek ve kendilerine gösterilen bayrağa uymak zorundadırlar. Her pilot, hakem ve gözetmenlerin önünden geçerken, bayrak işaretlerine dikkat etmek ve eğer varsa, kendilerine verilen talimatı görerek anlamak ve uygulamakla yükümlüdür. Aksi durum kabul edilmez. Bayrak kuralı ihlal cezaları uygulanır.

Yarışmada kullanılacak bayraklar ve anlamları:

Sarı Bayrak: Tehlike, yavaşlayın, önde gideni geçmek yasaktır.

Yeşil bayrak: Tehlikenin sona erdiğini gösterir. Her sarı bayrak gösterildiğinde, eğer tehlikeli durum bir sonraki kuleden sonra geçmiş ise, bir sonraki kulede yeşil gösterilmelidir. Isınma turları veya antrenman turlarının startını vermek için de direktör talimatı ile gösterilebilir.

Turuncu Daireli Siyah Bayrak (Numara ile) :   Yalnızca direktör talimatı ile kullanılabilir. Teknik arıza nedeni ile mecburi durdurma, pite giriş talimatı. Pilot tamirattan sonra yarışa devam edebilir.

Beyaz Bayrak: Yavaş bir aracın pistte bulunması. Sadece uyarı bayrağıdır üç tur gösterilir.

Kırmızı/Sarı Şeritli Bayrak: Kaygan zemin (Örneğin: Yağ, su birikintisi, sağanak durumunda) Pilotlar kuru zeminden kaygan zemine geçmek üzeredirler. Bu durumda bayrakla birlikte kaygan zeminin olduğu nokta gösterilir. Bu bayrak zemin normale dönene kadar gösterilir.

Siyah Beyaz Diyagonal Bayrak (Numara ile) : Yalnızca direktör talimatı ile kullanılabilir. Numara gösterilen pilot için disiplin cezası öncesinde uyarıdır.

Siyah Bayrak (Numara ile) : Sportif olmayan bir davranış sonucu pilotun disiplin cezası alması nedeniyle ve direktör talimatı ile start çizgisinde gösterilir. Pilot cezaya ilişkin kararı öğrenmek için en geç 3 (üç) tur içinde pit alanına gitmelidir. Yarışmaya dönmesi veya dönmemesi direktör kararı ile belirlenir.

Kırmızı bayrak: Sadece Yarışma Direktörünün talimatı ile kullanılabilir. Tüm gözetmen noktalarında aynı anda sallanan kırımızı bayrak, yarışmanın durdurulduğu anlamındadır. Start çizgisine doğru çok dikkatli olarak (her an durabilecek şekilde) ilerleyiniz.

Siyah/Beyaz Damalı Bayrak: Antrenman seansının, Sıralama seansının, Yarışın tamamen bittiğini gösterir.

Mavi bayrak: Mavi bayrak uygulanmaz.

3.23   Yarışmanın Durdurulması

Herhangi bir kaza, güvenlik veya başka bir nedenle yarışmanın durdurulması gerektiğinde, yarış direktörü talimatı ile  aynı anda pistteki tüm kontrol noktalarında kırmızı bayrak gösterilerek yarışın durdurulduğu işareti verilecektir.

Kırmızı bayraklar gösterildiğinde pilotlar yarışmayı derhal bırakacak ve birbirlerini geçmeyerek görevlilerin dur ikazına hazır vaziyette, düşük bir hızla start noktasına gelecekler ve gözetmenlerin talimatına uyacaklardır.

Yarışmanın tekrar başlatılması için gerekli şartların (fiziki, psikolojik ve güvenlikle ilgili şartlar) oluşup oluşmadığına yarışma direktörü karar verir. Bu şartlar oluşmuşsa yarışma kaldığı yerden itibaren öncü araç arkasından start verilerek tekrar başlatılır. Şartlar oluşmamışsa yarışma direktörü yarışı bitirme hakkına sahiptir.

Tamamlanamayan etaplarda toplam etap süresinin %50’si tamamlanmışsa, takımlar son sıralamaya göre sıralandırılır ve ilgili etap puanlarını tam olarak alırlar. Etabın %50’si tamamlanmadan etap yarım kalırsa, son sıralamaya göre etap puanının %50’sini alırlar. Buçuklu puanlar üst değere tamamlanır.

3.24   Finiş ve Kapalı Park

 1. a) Yarışmada tüm etaplar tamamlandığında toplamda en fazla puan toplayan takım ayak birinciliğini alacaktır.
 2. b) Son etaptan önceki etapların sonunda damalı bayrağı görerek yarışı tamamlayan araçlar, damalı bayrağın önünden geçtikten sonra en fazla 1 tam tur atacak ve pit alanına gelecekler, mekanik servis hizmetinin açılmasını bekleyeceklerdir.
 3. c) Son etap sonunda damalı bayrağı görerek yarışı tamamlayan araçlar, damalı bayrağın önünden geçtikten sonra en fazla 1 tam tur atacak ve pit alanına girecek, kapalı park sahasına geleceklerdir.
 4. d) Kapalı parka girildikten sonra pilotlar araçlarını kapalı park sahasına bırakacak ve sonra bu sahayı hemen terk edecekler, herhangi bir nedenle tekrar içeriye girmeyeceklerdir. Bu kuralı ihlal eden takıma 3.20.3. maddesindeki ceza uygulanır.
 5. e) Kapalı Park Prosedürü Yarış Direktörü talimatı ile sonlandırılır.
 6. f) Kapalı park esnasında aracına herhangi bir müdahale yapan takımlar yarışmadan ihraç edilecektir.

4        ÖDÜLLER VE PUANLAMA

Her etabın sonunda, start ve finiş zamanları arasında en fazla toplam tur sayısına sahip takım/pilot etap  birincisi ilan edilecek ve sıralama en fazladan en aza doğru toplam tur sayısına göre yapılacaktır. Eğer varsa, toplam ceza turlarının bu toplam turlardan düşülmesiyle kesin sonuç belirlenecektir.

4.1     Ödüller

Her ayakta Genel Kategoride yarışmayı birinci, ikinci ve üçüncü bitiren takımlara 1’er madalya veya kupa veya sertifika verilecektir. Ayrıca Pilotlar, Teşvik ve Kulüpler kategorilerini birinci, ikinci ve üçüncü bitiren takımlara  birer madalya veya kupa veya sertifika verilecektir.

Ayak sonunda ödül töreni geçici neticelere göre yapılacaktır. Kesin neticeler açıklandığında ilk üç sırada değişiklik olması durumunda  kupalar kesin netice sonuçlarına göre sahiplerine verilecektir.

Sezon sonunda puanlamaya göre ilk üç takıma Sezon Kupası verilecektir.

 

4.2     Puanlama

 1. a) Etap ve Ayak puanları için takımlar/pilotlar kesin netice sonuçlarına göre aşağıdaki belirtilen puan tablosu kullanılacaktır.
Etap/ Ayak

Sırası

 

Puanı

Etap Sonu Sırası  

Puanı

Etap/

Ayak

Sırası

 

Puanı

1. 30 11. 19 21. 9
2. 28 12. 18 22. 8
3. 27 13. 17 23. 7
4. 26 14. 16 24. 6
5. 25 15. 15 25. 5
6. 24 16. 14 26. 4
7. 23 17. 13 27. 3
8. 22 18. 12 28. 2
9. 21 19. 11 29. 1
10. 20 20. 10 30. 0

 

 1. b) Her etap sonunda takımlara/pilotlara yukarıdaki tabloya göre etap puanı verilir.

Takımların tüm etapların sonunda yukarıdaki tabloya göre aldıkları puanlar , en yüksek puanı alan takım birinci olacak şekilde sıralanır. Bu sıralama ile yine yukarıdaki puan tablosu kullanılarak Ayak sonucu puanları olarak ilan edilir. Ayak etap sayısı farklı olsa da (bir veya daha fazla ) ayak yarış sonuçları toplam puan ile belirlenir.

Teşvik, Kulüpler ve alt kategorilerde  yer alan takımlar  Ayak sonu genel klasman puan tablosunda  yer aldıkları pozisyonuna  göre sıralanır yukarıdaki tabloya göre puanları yazılarak ilgili kategoriler için ayak puanı oluşturulur. Tüm kategoriler için ayak sonucu puanları sezon puanına ayak adı yazılarak eklenir.

Ayak sonunda puanlar arasında eşitlik olursa, takımların aldıkları birinciliklerin sayısına bakılır ve daha çok birincilik alan öne geçer. Birincilik sayısında eşitlik varsa, sırasıyla ikincilik, üçüncülük,  dördüncülük…… sayısına bakılır. Yine bozulmamışsa best time sayılarına Yine bozulmazsa sıralama neticelerine bakılır. Burada da eşitlik bozulmamışsa, bu takımlar elde ettikleri dereceyi paylaşırlar.

 1. c) Sezonda yarışlar altı veya daha fazla ayak olarak yapıldı ise sezon sonu puan tablosunda en kötü ayak puanı atılarak puan tablosu oluşturulur. Bu tabloda Best Time birincisi olan takıma +1 (bir) puan eklenir. Sezonda en fazla Best Time sayısı eşit olan her takıma ayrı ayrı +1 (bir) puan eklenir. Sezon sonunda puanlar arasında eşitlik olursa, aldıkları ayak birinciliklerin sayısına bakılır ve daha çok birincilik alan öne geçer. Birincilik sayısında eşitlik varsa, sırasıyla ikincilik, üçüncülük, dördüncülük…… sayısına bakılır. Eşitlik yine bozulmamışsa, ayaklardaki etap birinciliklerine , ikincilik ….. sayılarına bakılır yine bozulmazsa sıralama neticelerine bakılır. Burada da eşitlik bozulmamışsa, bu takımlar elde ettikleri dereceyi paylaşırlar.

Sezonda yarışları beş ayak olarak yapıldı ise en kötü yarış puanı atılmaz.

 1. d) Pilotlar kategorisinde yukarıdaki tabloya göre puan verilir. Bu puanlar sezon puanı olarak eklenir. Sezon sonunda tüm ayakların puanı toplanarak sezon sonucu açıklanır. Pilotlar kategorisinde en kötü yarış puanı atılmaz. Puan eşitliği durumunda yukarıdaki şekilde uygulama yapılır. Takım arabası ile yarışan pilot pilotlar kategorisinde puan alabilmesi için yarışı pilot değişikliği yapmadan tamamlamalıdır.
 2. e) Best Time yapan takım asgari ağırlık ihlali nedeniyle ceza almış ise Best Time bir sonraki Best Time derecesini yapan takıma verilir .

4.3     En kötü Ayak Puanı kuralı

Sezonda yarışlar  altı veya daha fazla ayak olarak yapıldı ise sezon sonunda en kötü  ayak puanı atılır. ihraç veya yarıştan men cezası nedeniyle puan alınmamış yarışlar en kötü puan olarak kabul edilmez.

4.4     Kategoriler:

 1. Birincilikte ana kategori Genel Klasman’dır.

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Genel Klasman Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Teşvik Kategori Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Kulüpler Kategori Birincisi”

“Mahalli Sportif Karting Pilotlar Kategori Birincisi”

Organizatörler en az 3 takım/yarışmacı/sürücü/ pilot kaydı olması durumunda farklı alt kategoriler açabilirler. Açılan ek kategoriler organizatör kulüp tarafından Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilir.

 1. b) Bir takım hangi kategoride yarışırsa yarışsın takımın isminde bir marka veya kurum ismi geçiyorsa, organizasyona adı geçen marka veya kurumdan alınmış bir izin belgesini ibraz etmek zorundadır. Takımlar takım isimleri için Organizatör kulüpten onay alırlar.
 2. c) Takımları oluşturan pilotların yarıdan bir fazlası sadece son iki yıl içerisinde sportif karting yarışlarına katılmış ise takım ilgili ayakta Teşvik kategorisine girer. Bunun dışında bu kategoriye girecek takıma organizatör karar verir.
 3. d) Bir spor kulübü adına katılan ve takım isminde de kulübün ismi bulunan takımlar Kulüpler Kategorisi’ne dahil olur. Bu kulüplerin ilgili federasyon veya dernek kayıtlarının belgelenmesi şarttır.

5        YARIŞMA İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

5.1     Kayıt Formu

Organizatör kulüp tarafından web sayfasında yayınlanır. Online kayıt istenebilir.

5.2     Teknik Kontrol Formu

İdari Kontrol prosedürünü tamamlamış takıma/pilota verilir. Teknik kontrol bu form ile yapılır .

5.3     Teknik Şartname

 1. a) Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği’ne katılacak takımların/pilotların yarışmalarda kullanacakları araçlar aşağıda belirtilen ve organizatör kulübün sezon öncesi duyuracağı spesifikasyon dosyasındaki teknik şartlara uymak zorundadır. Organizatör kulüp ek kurallarda belirtmek şartı ile değişikliğe gidebilir.
 2. b) Teknik Kontrolde belirtilen şartları sağlayamayan, standart teslim özellikleri değiştirilmiş, motoru güçlendirilmiş, ağırlığı hafifletilmiş veya serbest olanlar dışında standart özellikleri değiştirilmiş olan araçların start almasına izin verilmeyecektir.

5.3.1       Handikap (Ek ağırlık) .

Ağırlık ve yarışmacı sürüş süreleri 3.11.1. maddesinde tarif edildiği şekli ile uygulanır. Kilo tamamlamak için kullanılacak ilave ağırlıklar katı bloklar olacak, her biri şase veya koltuğa çapı en az 6 mm olan 2 adet cıvata ile ve alet kullanmadan sökülemeyecek şekilde monte edilecek, tel, tayrap, kablo, vb malzemeler kesinlikle kullanılamayacaktır.

Şasiye iyi şekilde bağlanmış Ağırlık kafes sistemi kullanılabilir. Kapak bağlantısı çok iyi olmalıdır.

5.3.2   Motorlar

Birincilikte  en geç 2014 yılında üretilmiş, 2 zamanlı, su soğutmalı, debriyaj kavramalı, 125 cc, azami 21 hp motorlar kullanılabilir. Evo motorlar ve eski tip motorları Evo haline getirecek her türlü kit, özellikle karbüratör, ateşleme sistemi, bobin ve egzoz sistemi kullanılmaz. Kullanılacak motorların  üreticisi tarafından onaylı teknik çizim ve detaylı ölçümleme formları olmalıdır. Motor revizyonları sadece kendi orijinal parçaları ile yapılabilir. Değişik marka motor kullanıcıları (eğer varsa) motor ölçümleri için kullanılacak orijinal aparatları, teknik kontrolde bulundurmak zorundadır.

Kullanılacak motorlarda  herhangi bir yardımcı eksoz-valve sistemi bulunmamalıdır. Benzin giriş ve besleme tipi “reed-valve” veya “piston port” olmalıdır.

Motorlarda her bir motor markasının distribütörü tarafından tanımlanacak, teknik şartnamesindeki standart parçalar kullanılır. Yetkili  distribütör tarafından tanımlanmış teknik şartnamesi olmayan markaların motorları kabul edilmez. Her marka teknik kontrol ekipmanlarını sağlamak zorundadır.

5.3.3   Ateşleme

Motorun üzerinde organizatör kulübün sezon öncesi duyuracağı spesifikasyon dosyasında tanımlanan değerlerine sahip olmalıdır.

5.3.4   Motorların teknik detayları

Birinciliğe katılan ve 5.3.2. Motorlar maddesindeki özelliklere uyan motorların standart parçalarını detaylı olarak gösteren teknik dökümanı, homologasyon dosyası ve teknik kontrolde motorun ölçüm yapılabilmesi için gerekli orjinal ölçüm cihazlarını motor sahibi takımlar, ilgili markanın Türkiye’deki yetkili distribütörü tarafından temin edip organizatör kulübe ayak öncesi ilk serbest antrenmanda teslim etmekle yükümlüdürler. Motor dişlisi her yarış öncesinde Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilerek açıklanacaktır. Belirtilmemişse Motor dişlisi 13 tür

5.3.5   Karbüratör

Motorun orijinal karbüratörü olup organizatör kulübün sezon öncesi duyuracağı spesifikasyon dosyasında belirtilen standart memeler(mainjet) kullanılır. Herhangi bir modifikasyon yapılamaz. Karbüratör ayarları, meme(mainjet) seçimi Yarışma Ek Kuralları’nda belirtilir.

5.3.6   Telsiz

3.9 maddesine göre uygulanır.

5.3.7   Aks dişlisi

Yarış  Ek Kuralları’nda belirtilerek açıklanacaktır.

5.3.8   Lastikler

Yarışma öncesi ve esnasında herhangi tip bir lastik ısıtıcısı veya herhangi bir kimyasal kullanılamaz. Organizasyon yarışmalarda kullanılabilecek lastik marka ve modelini (kuru ve yağmur) ilk yarış tarihinden en az dört hafta öncesinde web sitesinden duyuracaktır. Sadece bu lastikler kullanılabilir

5.3.9   Araç üstü ekipmanlar

Devir sayaçları, ısı göstergeleri, kronometreler ve kameralar, güvenliği tehdit etmedikleri ve aracın herhangi bir ünitesine tesir etmedikleri müddetçe kullanılabilirler.

5.3.10 Jantlar

Kuru zemin lastikleri için: 130/210

Yağmur lastikleri için:130/180

5.3.11 Fren

Sistem hidrolik olmalı, pedal ve pompalar arasındaki bağlantı çift olmalıdır. Fren diskini koruyucu ped kullanılabilir. Hidrolik yağı FIA1 olmalıdır. Ön fren kullanılamaz. Fren soğutma için ek ürün kullanılabilir.

5.3.12 Egzoz

Organizatör kulübün sezon öncesi duyuracağı spesifikasyon dosyasında belirtilen özellikler de  egzoz olacaktır. Motorlarda kullanılan eksozlar, üreticilerinin bu motor tipi ile ilgili tanımladıkları standart eksozlar olmalıdır. Farklı bir motora ait eksoz tipi kullanılamaz. Gürültüyü azaltmak üzere etkin susturucu zorunludur. Ortam gürültüsü dahil maksimum 103 db/A’dır. Ölçüm yarışmanın herhangi bir anında maksimum devirde yapılır.

5.3.13 Karting Aracı Şasi :

Organizasyonca kabul edilen kart üreticileri tarafından dayanıklılık yarışları için üretilen ve/veya CIK-FIA tarafından en eski 2014 homologasyona sahip şasiler kullanılabilir. Şasiler orijinal formlarındaki fotoğraf, çizim ve fiziksel ölçülere uyum sağlamalıdır. Organizatör  kulüp  sezon ilk yarışından otuz gün öncesinde yayınlamak şartı ile sezon için tek marka ve model belirleyerek yayınlayabilir.

    Şasi teknik detayları

Arka Aks çapı 40mm veya 50mm
Fren 100 hidrolik FIA1
Benzin Deposu Maksimum 8,5lt
Ön-arka lastik Açıklıklar Serbest
Koltuk Serbest
Direksiyon Serbest
Fren soğutma Serbest
Fren Balatası Serbest
Ön Fren Kullanılmaz

5.3.14 Donanım güvenliği

Ulusal karting talimatı 2.6 donanım güvenliği geçerlidir.

5.3.15 Yarış ekipmanları

Mahalli Sportif Karting Dayanıklılık Birinciliği talimatı 3.5 maddesi geçerlidir.

5.3.16 Arka tamponlar

Lastikleri kapatacak şekilde ve standart plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

5.3.17 Grenajlar

Grenajlar, ön tampon ve diğer plastik aksamlar kırık veya yırtık olmamalıdır.

5.3.18 Numaralar

Aracın önünde, arka tamponunda ve her iki yan tamponunda bu amaçla ayrılmış yerde sarı zemin üzerinde siyah büyük rakamlarla rahat okunabilecek biçimde yapıştırılacaktır.

Yarış öncesinde ve/veya yarış esnasında çeşitli nedenlerle numaralar hasar görürse, yarışma direktörü veya teknik kontrol görevlisi ilgili takımdan numaranın yenilenmesini isteyecektir. Bu durum yarış esnasında gerçekleşirse, araç pit alanına çağrılacak ve gerekli işlem yapılacaktır.

5.3.19 Genel güvenlik

Koltuklar sürücünün ve şasinin statik dengelerini bozmayacak şekilde bağlanmalı, güvenliği ve kırılganlığı bozacak deliklerin olmamasına dikkat edilmelidir.

Bağlantı ve birleştirmelerde plastik kelepçe, tel, kablo, ip ve bantla sabitleme yapılması yasaktır.

Şasi ve diğer aksamlarda yapılacak kaynak ve birleştirmeler teknik kontrol sorumlusu tarafından onaylanmalıdır.

Organizatör kulüp bu kuralların dışındaki uygulamalar için Yarış Ek Kuralları’ nda belirtmelidir.

Bu içerikte ilginizi çekebilir

Prokart Yıldızı Gulhuseyn Abdullayev

Gulhuseyn Abdullayev Formula Gulf Academy´de kazanan oldu. Prokart Şampiyonu Kuzey Yıldızı takımının değerli pilotu Gulhuseyn …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir